அன்பும் அமைதியும் நீரே இன்ப நற்கருணை நாதா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பும் அமைதியும் நீரே

இன்ப நற்கருணை நாதா

நன்றியும் துதியும் புகழும் (2)

நாளுமே உமக்கே இறைவா - 2

இயேசுவே இறைவா போற்றி உந்தன்

நேச நற்கருணை போற்றி


1. எந்நிதி இருந்தும் யாரிருந்தும் உன்

சன்னிதி போலெது பூமியிலே (2)

கண்ணெதிரே நின்று கரம் நீட்டும் - 2

கருணையே உம்மில் சரணடைந்தோம்

இயேசுவே இறைவா . . .


2. ஆசையில் உழன்றோம் சுகம் இழந்தோம்

எம் அறிவியல் உலகில் நெறி இழந்தோம் (2)

பாசமுடன் நீர் பரிமாறும் - 2

கருணையின் நலம் நாம் கண்டோம்