ஆலயபீடம் வாருங்கள் இறைமக்களே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆலயபீடம் வாருங்கள் இறைமக்களே

ஆண்டவன் சந்நிதி சேருங்கள் இறைகுலமே

மனத்தாங்கல்களோடு அல்ல மனமாற்றங்களோடு செல்ல -2

சமபந்தி விருந்தில் சங்கமிப்போம்


1. வாழ்க்கையும் வழிபாடும் இணைந்திடவே

வார்த்தையை வாழ்வாய் அமைத்திடுவோம்

நிறைவாய் பெறுவதே அருளென்போம்

இருப்பதைப் பகிர்வதே சமமென்போம்

நல்வாழ்வே ஆன்மீக வழிபாடு -2

இந்தத் திருப்பலி அதற்கோர் ஏற்பாடு


2. இறைவார்த்தை நெறியே உண்மை வழி

இதயத்தைத் தேற்றும் இன்ப மொழி

தன்னையே தருகின்ற தலைவன் வழி

பகிர்வில் உயர்வு காணும் நெறி - இந்த

உண்மையை நாளும் உணர்ந்திடவே -2

இந்தத் திருப்பலி அதற்கோர் ஏற்பாடு