உறவின் கரங்கள் ஒன்றாய் இணையும் நேரம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உறவின் கரங்கள் ஒன்றாய் இணையும் நேரம்

பகிர்வின் பூக்கள் பலியாய் மலரும் நேரம்

நம் இயேசுவுடன் அணியாய் வருவோம் - அவர்

வார்த்தைகளை இனி வாழ்வாய் அணிவோம்

வருக அன்பின் இறையாட்சியே வருக வருக

எழுக மனித இறையுறவில் எழுக எழுக (2)


1. நமை வீழ்த்திடும் சுமை யாவையும் பலியாக்கிடுமுன்

மத பேதங்கள் இனப் பிளவுகள் நம்மில் மாற்றிடுவோம் (2)

மனிதம் மகிழ்ந்திடும் எளியோரின் உயர்வில்

இறைமை மலர்ந்திடும் அன்பால் எழும் உலகில் (2) வருக...


2. இறைவார்த்தையை நிதம் வாழ்வினில் நிகழ்வாக்கிடுவோம்

பெறும் மகிழ்வினைப் பிறர் வாழ்விலும் பகிர்வாக்கிடுவோம் (2)

உழைக்கும் உயிர்களில் தெய்வீகம் உறையும்

உறவின் சக்தியில் உரிமைக் கதிர் உதிக்கும் (2) வருக