அப்பமிது அப்பமிது அப்பாவில் இணைக்குது சின்னஞ்சிறு அப்பமிது சிந்திக்க வைக்குது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அப்பமிது அப்பமிது அப்பாவில் இணைக்குது

சின்னஞ்சிறு அப்பமிது சிந்திக்க வைக்குது

வெள்ளை நிற அப்பமிது விண்ணகம் தருவது

ஆசையைத் தகர்த்து ஆனந்தம் தரும் தெய்வீக அப்பமிது 2


1. சுமைகளை வருந்தியே சுமந்திடும் போதிலே

தாங்கிடும் மனம் தரும் தெய்வீக அப்பமிது

வலுவெல்லாம் இழந்து நான் வீழ்ந்திடும் போதிலே

இளைப்பாறச் செய்திடும் வானக அப்பமிது

என் சுமை எளிதென என் நுகம் இனிதென 2

தேறுதல் தரும் அப்பமிது - 2


2. நோய்களால் நொடிந்திடும் வேதனை வேளையில்

நம்பியே சுகம் பெற அழைத்திடும் அப்பமிது

அலகையின் சோதனை அனைத்தையும் எதிர்த்து நான்

துணிவுடன் வென்றிட பலம் தரும் அப்பமிது

என் சுமை எளிதென என் நுகம் இனிதென 2

தேறுதல் தரும் அப்பமிது - 2