வா மன்னவா இதயம் எழுந்து வா என் உள்ளம் மலர வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வா மன்னவா இதயம் எழுந்து வா

என் உள்ளம் மலர வா (2)

அன்பின் பாதையில் கால்கள் நடந்திட

என் வாழ்வில் தீபம் ஏற்றிட


1. வாழ்வில் இன்னல்கள் எத்துணை வந்தாலும்

உன் அன்பு என்றும் மாறாதய்யா (2)

ஒளிவெள்ளமாய் என்னில் நீ உதித்தாய் -2

என் இயேசுவே எழுந்து வா


2. சொந்தங்கள் பந்தங்கள் நிலவிடும் நேரம்

உன் துணை என்றும் மாறாதய்யா (2)

உன் கையில் என் பெயர் பொறித்துவைத்தாய் -2

என் தெய்வமே எழுந்து வா