விண்ணகத்தின் சுடரே மண்ணில் வந்த நிலவே மனிதத்தை மாற்றிட வா என் மனதினில் வாழ்ந்திட வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


விண்ணகத்தின் சுடரே மண்ணில் வந்த நிலவே

மனிதத்தை மாற்றிட வா என் மனதினில் வாழ்ந்திட வா (2)


1. நீ எந்தன் வாழ்வோடு இணையும்போது இன்பங்கள் பெருகிடுமே

என் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மறைந்திடுமே (2)

நானுன்னை என்னில் ஏற்கும்போது - 2

ஏக்கங்கள் நீங்கிடுமே என் ஏழ்மையும் மாறிடுமே


2. நான் எந்தன் வாழ்வில் அழியும்போது உறவுகள் மலர்ந்திடுமே

புதுவாழ்வும் வழியும் பிறந்திடுமே (2)

நான் உந்தன் வார்த்தையை வாழும்போது - 2

வருத்தங்கள் விலகிடுமே நல் அமைதி ஆட்கொள்ளுமே