ஆண்டவரே என்னை அறிந்திருக்கின்றீர் 139

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரே என்னை அறிந்திருக்கின்றீர்

நான் நடப்பதும் படுப்பதும் தெரிந்திருக்கின்றீர்

எந்தன் நினைவுகள் யாவையும் உய்த்துணர்கின்றீர்

கரம் பிடித்து நடத்துவீர்

என்னை வலிமைப்படுத்துபவர் துணைகொண்டு

யாவும் செய்திட திறனுண்டு (2) அல்லேலூயா -4 (2)


1. வறுமையில் வாழவும் வளமையில் இருக்கவும்

மனதினைத் தாரும்

நிறைவினை குறைவினை வறுமையின் சூழலை

ஏற்க திடம் தாரும்

துயரினில் வாழ்ந்தாலும் துன்பங்கள் சூழ்ந்தாலும்

உறுதியைத் தாரும்

இறைவார்த்தை நிறைவாக பலியாக எனைமாற்றும்

ஆற்றலை ஊற்றும் அல்லேலூயா - 4 (2) - என்னை வலிமை...


2. கருவாக உருவாக்கி உயிரோடு உயிராக நிறைந்தீரே ஜயா

வெறுப்போரை எதிர்ப்போரை மன்னிக்க நேசிக்க

ஞானத்தைத் தாரும்

எதிரிகள் நடுவில் இருள்சூழ்ந்து மறைத்தாலும்

அமைதியை தாரும்

இறைப்பணியின் எண்ணங்கள் எனில் வளர நிலைத்திட

அல்லேலூயா - 4 (2)