கர்த்தர் பூங்காவனத்தில் இரத்த வேர்வை வியர்க்கிறார்.

இந்த இரகசியத்தில் ஆண்டவர் வேதனை சாகரத்தில் மூழ்குகிறார். மரணமட்டும் அது நீடிக்கும் . பாடுகளின் ஒவ்வொரு சிறு அம்சமும் எப்போதும் அவர் வாழ்நாள் முழுவதுமே அவர் நினைவில் நின்றது . எனினும் நமது படிப்பினைக்கும் நலனுக்கும் அக்கசப்பான பாத்திரத்தின் சகிக்கொணாத தன்மையை முதல் முதல் கண்டது போல நமக்கு இங்கு காட்டச் சித்தமானார் . இயற்கையாய் எழும்பும் பயத்தையும் , நடுக்கத்தையும் தம் மனித சுபாவம் உணரச் சம்மதித்து , அதன் கோரத்தை விம்மலிலும் வேண்டுதலிலும் வெளிப்படுத்துகிறார் ; என்ன மனோ வேதனை !

ஒரு பெரிய கத்தோலிக்கரல்லாத உத்தியோகஸ்தர் புத்திக்கூர்மையுள்ளவர்; நேர்மையாளர் ; ஒரு நாள் கடின வியாதிக்கு ஆளானார் . சரீர வாதனையை விட இந்நோயால் அவருக்கு ஏற்பட்ட மனோவாதனை அதிகம் . இதை எழுதுகிற ஒருவரிடம் ," சுவாமி இந்த தாங்கொணா மனோவேதனையால் என்ன இலாபம் ?" என்று கேட்டார். அவர் கத்தோலிக்கராக இருந்தால் எவ்விதம் கடவுள் இவ்வாதனையை மனிதனுடைய ஈடேற்றத்திற்குப் பயன்படுத்துகிறார் என்று இக்காட்சியைச் சித்தரித்திருக்கலாம் . மனோ வாதனையின் இலாபத்தை இயேசு இங்கு காட்டுகிறார் . கிறிஸ்தவர்கள் அதை அறிய வேண்டும்.

"இயேசு நமக்காகப் பாவம் ஆனார் " என்று துணிந்து புனித சின்னப்பர் கூறினார் . நாம் ஆராய்ந்தும் கண்டுபிடிக்க அரிதான விதத்தில் நமது பாவங்களின் பாரத்தை அவர் சுமந்து , அதன் வாதனையால் இரத்த வியர்வை சிந்தினார் . ஆறுதலைத் தேடி வந்த அவர் தூங்கும் அப்போஸ்தலர்களைக் கண்டார். விழிப்புள்ளவர்கள் பின் வந்த புனிதர்கள்; இயேசுவின் மனோ வாதனையில் அவர்கள் பங்கெடுக்கிறார்கள்

கிறிஸ்து எம்மனிதனும் பாடுபட்டதற்கு மேல் பாடுபடுகிறார் என்பதும், கிறிஸ்து கடவுள் என்பதும் இவ்விரு எண்ணமும் பாடுகளின் தியானங்களில் நம் உள்ளம் உலவ வேண்டும். இயேசுவைப் போல இப்பெரிய மனோ வாதனையை வேறொருவர் அனுபவித்ததாக எந்த வரலாற்று ஏட்டிலும் நாம் வாசித்தது கிடையாது . நம்மில் ஒவ்வொருவரும் உடலிலும் மனதிலும் வாதனையை அனுபவிக்க வேண்டும் . அதைத் தவிர்ப்பதற்காக உல்லாசங்களைத் தேடலாகாது . சோதனையில் விழாதபடி விழித்திருந்து செபம் செய்யுங்கள் . சிலர் மருந்திலும், மதுபானத்திலும்  மனோவாதனையை மாய்க்கத் தேடுகிறார்கள் . இது ஒரு சோதனை . வேறு பெரிய சோதனை ஆண்டவரது அன்பின் மேல் ஐயம். மேற்சொன்ன உத்தியோகஸ்தரின் மனைவி அடிக்கடி சொல்லுவாள் " சுவாமி , கடவுள் நல்லவர் நல்லவர் என்கிறீர்களே , ஏன் எங்கள் எல்லாரையும் இவ்விதம் வாதிக்கின்றார் ?"

வாதனைக்குள்ள காரணங்கள் உண்மையா என்ற சந்தேகம் வேறொரு சோதனை. வாதனைக்குக் காரணங்கள் நான்கு!

1. இறைவனுடைய நீதி
2. உலகத்தின் ஒழுங்கு
3. மனிதனுடைய பாவம்
4. பாவப் பரிகாரம்

இவைகளை நம்பாவிடில் வாதனையின் காரணங்களைக் கண்டுபிடிப்பது எவ்விதம்? மேற்சொன்ன உத்தியோகஸ்தரும் அவரது மனைவியும் அடிக்கடி கேட்பார்கள் :" சுவாமி , வாதனை பாவத்திற்குத் தண்டனை என்கிறீர்களே , நாங்கள் அவ்வளவு பெரிய அக்கிரமிகளா ?" அவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் அல்லாதபடியினால் இவைகளைக் கண்டுபிடிப்பது சிரமம் . சிறு பாவம் எனினும் பெரும் பொல்லாப்பு , கடவுளுக்கு துரோகம் , உலக ஒழுங்கின் நிலையைக் குலைக்கிறது . நீதியுள்ள இறைவன் அதைத் தண்டிக்க வேண்டும் . உலக ஒழுங்கின் நிலையைச் சரிப்படுத்தவேண்டும் . ஆதலால் பாவப் பரிகாரத்தை விதிக்க வேண்டும் . துன்ப சமயத்தில் சோதனைக்கு ஆளாகாவண்ணம் விழித்திருந்து செபிக்க வேண்டும் .

கடவுள் மனிதருடைய பாவங்களுக்காக , மனிதர்களை ஈடேற்றப் பாடுபடுகிறார் . நாம் அவருடைய ஞான சரீரத்தின் அவயங்கள் . அவரோடு பாடுபட வேண்டும். நமது துன்பத்தை அவருடைய பாடுகளோடு ஒன்றிப்போமேயாகில் நாமும் உலக ஈடேற்றத்தில் பெரும் பங்கு அடைவோம்

பாடுகளின் பூங்காவில் ஆண்டவர் அக்கிரமத்தோடு மல்யுத்தம் புரிந்து வெற்றிமாலை சூடுகிறார். பயத்தை ஊட்டும் இரா நேரத்தில் மகா வாதனைக்கு ஆளாகிறார் . இன்றிரவு ஒரு நேரம் தான் - தம் வாதனையின் குரூரத்தைத் தாங்க முடியாமல் " என் ஆத்துமம் மரணமட்டும் வேதனையாயிருக்கிறது " என்றார்

இத்துன்ப நேரத்தில் மனிதர்களுடைய தோழமையையும் துணையையும் ஆறுதலையும் தேடுகிறார். அவ்வாறுதலை அச்சமயம் கொடுத்தவர் இலர். சில அறிஞர்களின் எண்ணப் பிரகாரம் அமலனின் கன்னித்தாய் அசன சாலையின் ஓர் அறையில் தனிமையில் செபத்தில் இருக்கிறார்.  தம் மகனின் துன்ப வாதனையை எல்லாம் காட்சியில் கண்டு பயம் , கலக்கம் , துன்பம் என்னும் வாதனைகளைஎல்லாம் இயேசுவோடு அவரும் அனுபவிக்கிறார் . எத்தனையோ புண்ணியவான் புண்ணியவதிகளுக்கு காட்சியில் தம் பாடுகளைக் காட்டிய ஆண்டவர் அக்கிருபையைத் தன் அன்னைக்கு அளிக்காமல் இருப்பாரா ? அப்போஸ்தலர்கள் தூங்கி விட்டனர்

உலக முடியுமட்டும் ஞான சரீரத்தில் இயேசுநாதர் ஆயாசப்படுவார் .அக்காலமெல்லாம் நாம் தூங்கலாகாது.