நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...

இதுவரை நமது இணையதளத்திற்கு உதவிய அன்புள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம்.

சென்ற மாதம் நமது இணையதளம் மற்றும் வானொலி சேவைக்கு உதவிய அன்புள்ளங்கள்...

Mr.Soosai Manickkam, Mr.Alwin, Mr.Ambrose, Mr.Joseph Prabakar, Mr.Antony Kumar, Mr.Stephen, Mr.Hemanathan, Mr.Clement Peter, Mr.Paulraj, Mr.Louis, Mr.Benjamin, Mr.Santhiyagu, Mrs.Shalini, Mr.Jesuraj மற்றும் PayTm மூலம் பங்களித்த பெயர் தெரியாத இரண்டு சகோதரர்கள்.

அனைவரின் குடும்பத்தினரின் கருத்துக்களுக்காக திருப்பலிகள் நிறைவேற்றப்படும் என்பதை நன்றியோடு தெரிவிக்கின்றோம்.