இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அன்பு நிறைந்த ஆயனாய் இறைவன் என்னை வழிநடத்த ***

அன்பு நிறைந்த ஆயனாய் இறைவன் என்னை வழிநடத்த
என்றும் வாழ்வில் இன்பமே
குறைகள் எனக்கு இல்லையே

1. பசும்புல் நிறைந்த பூமியில்
பசியை ஆற்ற செய்கின்றார்
அமைதி நிறை நீர்நிலைகளுக்கு
என்னை அழைத்துச் செல்கின்றார்
எனக்குப் புத்துயிர் அளிக்கின்றார்

2. எதிரிகள் கண்முன்னே எனக்கொரு
விருந்தினை ஏற்பாடு செய்கின்றார்
எனது தலையில் ஆவியின்
நறுமணத் தைலம் பூசுகின்றார்
என் நெஞ்சத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்குதம்மா