இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

ஆண்டவர் உம் இல்லம் அதனில் வாழ்வோர் யார் ***

ஆண்டவர் உம் இல்லம் அதனில் வாழ்வோர் யார்
உம் தூய மலையினிலே வாசம் செய்பவர் யார்

1. மாசின்றி நடப்பவனும் நீதியைச் செய்பவனும்
இதயத்தில் நேரியவை எந்நாளும் நினைப்பவனும்

2. நாவால் எப்பழியும் கூறாமல் இருப்பவனும்
அயலார்க்கு தீமையினை செய்தறியா நல்லவனும்