இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

ஆண்டவர் என் ஆயன் எனக்கு குறையில்லை ***

ஆண்டவர் என் ஆயன் எனக்கு குறையில்லை

1. பசும்புல் மேய்ச்சலில் இளைப்பாறச் செய்கின்றார்
ஆண்டவர் என் ஆயன்
அருவிக்குக் கூட்டிச் செல்கின்றார்
ஆண்டவர் என் ஆயன்
எந்தன் களைப்பை ஆற்றுகின்றார்
ஆண்டவர் என் ஆயன்
எனக்கு புத்துயிர் ஊட்டுகின்றார்
ஆண்டவர் என் ஆயன்

2. நேரிய வழியில் எனை நடத்திச் செல்கின்றார்
இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில்
நடக்க நேர்ந்தாலும் பயமில்லை
ஏனெனில் என்னோடு இருக்கின்றார்