இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

புவனராணியே புனித இராணி புகழுமா மகிமை ராணியே

புவனராணியே புனித இராணி புகழுமா மகிமை ராணியே

1. சகல லோக மாளும் மகா ஏக பரமன் தாய்
அகமும் உடலும் அழகு மிளிரும் அன்னைமரி நீயே

2. கவலை மோதி வாட்டும் எம்மைக் காப்பதுன் கடமை
தபமும் தயையும் நிறையும் மரியே அபயம் எங்கள் தாயே