பீடப்பணியாளர் (ஆல்டர்ஸ் குழந்தைகள்) ஜெபம்.

அன்புள்ள கர்த்தராகிய இயேசுவே, நற்கருணை கொண்டாட்டத்தின் போது உம்முடைய பரிசுத்த சன்னதியில் உம்மை சேவிக்க என்னை அழைத்ததற்கு நன்றி. உம்முடைய மக்கள் மற்றும் திருச்சபையின் பெயரின்போது ம் அபிமானம், இறப்பு, உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றை நினைவுகூரும் போது, அந்த ஆசாரியன் ம்முடைய இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறான்.

கண்ணியமான மற்றும் துல்லியமான மற்றும் முழுமனதுடன் பங்கேற்புடன் கூடிய கடைசி முடிவு வரை இந்த நினைவுச்சின்னத்தில் என் பங்கை செய்ய எனக்கு உதவுங்கள். பரலோகத்தில் உங்கள் மகிமையை நான் ஒருநாள் பகிர்ந்து கொள்வேன்

ஆமென்.