இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ பாரம்பரிய புத்தகங்கள்ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் நிருபம், சுவிசேஷ வாசகங்கள்


ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் சுவிசேஷப் பிரசங்கம்

கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 1 

கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 10✠ திவ்விய  பலிபூசை


திவ்ய பலிபூசையின் அதிசயங்கள்


கத்தோலிக்கப் பூசை விளக்கம் 1896

திருப்பலி - விளக்கங்கள்சேசுநாதர்

அன்பின் அரசர்

திருப்பாத முத்தி

அன்பின் அருங்குரல்

சிலுவையின் மீது சேசுநாதரின் ஏழு வாக்கியங்கள்


தேவமாதா 

மரியாயின் இரகசியம்

மரியாயின் மீது உண்மைப் பக்தி 1716

தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை விளக்கம்

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் ஒன்று (பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய தெய்வீகத் திட்டத்தில் மாமரியின் பங்கு)

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் இரண்டு (மாமரியின் கதியின் உன்னத மகத்துவம்)

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் மூன்று (பொதுவில் மாமரியின் இலட்சணங்கள்)

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் நான்கு (கடவுளோடும், மனுக்குலத்தோடும் தன் சொந்த சுயத்தோடும் தனக்குள்ள தொடர்பில் மாமரியின் மகத்துவத்தின் விளைவுகள்)

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் ஐந்து (மாமரியின் பேறுபலனும் மகிமையும்)செப புத்தகங்கள்


பாரம்பரிய திருக்குடும்ப பக்திமாலை

ஜெபக் களஞ்சியம்

மிகப் பரிசுத்த கன்னி மாமரியின் மந்திரமாலைஞான உபதேசம்


சின்னக் குறிப்பிடம்

பெரியக் குறிப்பிடம்

அடிப்படை வேத சத்தியங்கள்

ஞான உபதேசம் 1

ஞான உபதேசம் 2

ஞான உபதேசம் 3

கடவுளும் நாமும்

உறுதிப்பூசுதல்
தியானப் புத்தகங்கள்


கிறீஸ்துநாதர் அநுசாரம்

திருப்பாடுகளின் தியானங்கள்

மன்ரேசா ஞானப் பயிற்சிகள் 1885

சேசுவின் திரு இருதய பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

தேவமாதாவின் பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

நித்திய ஞானமானவரின் சிநேகம்

ஞான உணர்த்துதல்

ஞான யுத்தம்

சேசுநாதர் சிலுவையில் திருவுளம் பற்றின ஏழு வாக்கியங்கள்

ஆண்டவர் வெளிப்படுத்திய பாடுகள்

நரகம்

அர்ச். ஜான் போஸ்கோவின் கனவுகள்பிரசங்கங்கள்

தபசுகாலப் பிரசங்கம் 1915

ஞான ஒடுக்கப் பிரசங்கம் 1934


மரண ஆயத்தம் 1758

கிறீஸ்துவின் ஞான சரீரம் 1960

சத்திய வேதம் 1834

சுவிசேஷ விரித்துரை

ஏழு தலையான பாவங்கள்


காட்சிகள்

பாத்திமா காட்சிகள் 1917

சலேத் இரகசியம் 1846


குடும்பத்தினருக்கு...

திருமணம்-குடும்பம் பற்றிய திருச்சபையின் போதனை

கற்பு என் பொக்கிஷம்

பிள்ளை வளர்ப்பு 1927


பாடல் புத்தகங்கள்..

கத்தோலிக்கப் பாரம்பரியப் பாடல்கள்


தந்தை முன் மக்கள் 1965

முத்துச்சரம்

இதய வீணை 1995

கிறிஸ்தவக் கீர்த்தனம் 1933

கிறிஸ்தவ கீர்த்தனை அனுபந்தம்

ஜீவார்மித கீதம்

வரலாற்றுப் புத்தகங்கள்


அர்ச்சியசிஷ்ட அந்தோணியார்

தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் திருமுடிச்சரிதை 1921

அர்ச். தோமையார் வரலாறு

கீழை நாடுகளின் லூர்து நகர் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் திருத்தலப் பேராலய வரலாறு

புனித பிலோமினா

சேலம் மேற்றிராசன சரித்திரம்


அர்ப்பணம்.

அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் வழி 33 நாள் முழு அர்ப்பணம் 

வகைப்படுத்தப்படாத புத்தகங்கள்.


உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்தை தவிர்ப்பது எப்படி?

இறுதிக்கால யுகம்

ஜெபமாலையின் இரகசியம் 1876

வேத கலாபனைகள்

உலகின் இறுதிக்காலங்கள் 

பரலோக எச்சரிப்பு (உலகத் தண்டனை பற்றிய அறிவிப்பு)

நித்தியத் தீர்வை

பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம்

பாவசங்கீர்த்தனத்தின் அதிசயங்கள்

கத்தோலிக்கம் நம் பெருமை

சாத்தானின் சாட்சியம்!

தமிழ் முதற்புஸ்தகம்அனுமதிக்காக காத்திருக்கும் புத்தகங்கள் (விரைவில் சேர்க்கப்படும்)


திருவாக்குப் புராணம்

இயேசு புராணம்

நசரேய புராணம்

உலக ஜோதி

அருளாவதாரம்

ஆதியாகம காவியம்

ஞானானந்த புராணம்

கிறிஸ்தாயனம்

கிறிஸ்து மான்மியம்

சுவிசேட புராணம்

இரட்சகராகிய இயேசுநாதர்

சுடர்மணி

திருஅவதாரம்

இயேசுகாவியம்

அருட்காவியம்

மீட்பதிகாரம்

பேரின்பக் காவியம்

யோசேப்புப் புராணம்

எஸ்தர் காவியம்

அருள்நிறை மரியம்மைக் காவியம்

பவுலடியார் பாவியம்

மீட்பரசி

அர்ச். சவேரியார் காவியம்

திருச்செல்வர் காவியம்

மோட்சப்பயண காவியம்

அன்னையை நேசிக்க பன்னிரு படிகள்.

தேவனுக்காக என் எல்லா நாட்களும்.

அர்ச்சியசிஷ்டவனாக ஓர் எளிய வழி.

ஓரு பேயோட்டுபவர் தம் கதையை சொல்கிறார்.

தேவதூதர்கள்.

அப்பாலே போ சாத்தானே! - பயங்கரத்துக்குரிய பேயோட்டும் சடங்கு.

தேவ அழைத்தல்.

திருச்சபைக் கட்டளைகள்.

நித்திய நரகம்.

பபியோலா - ஆதித்திருச்சபையைப் பற்றிய சரித்திர நாவல்.

காவல் தூதர்.

உத்தம மக்களை உருவாக்க.

திவ்ய நற்கருணை

அதிசயத்திற்குரிய கத்தோலிக்கப் பூசை

பக்திநெறி வழிகாட்டி

மணவாளராகிய சேசு

திவ்விய நற்கருணை சிநேகமாகிய நம் சேசுநாதர்

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு

அர்ச். பிரான்சிஸ் அசிசியாரின் வாழ்வும் அற்புதங்களும்

மரியா தூச்சே! - மரியாயின் தலைமையின் கீழ்.

ஒட்டாவியானி தலையீடு.

மெக்ஸிகோவின் வரலாறும், குவாடலூப்பே காட்சிகளும்.

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்துக்குப் பரிகாரம் செய்யும் முறை.

சேசுவின் விலைமதிக்கப்படாத திருஇரத்தப் பக்தி.

மரியாயின் மாசற்ற இருதய வெற்றியின் உதயம்.

சதி செய்யும் சாத்தான்.

மரியாயின் மகிமைகள்

திருக்கனியும் புனித மரமும்

தேவமாதாவின் தெய்வீகம்

மா புனிதை மரியாளின் மாண்பு

நவ மாதா

ஜீவனுக்கு வழியும் அதின் இன்பமும்

வேளாங்கண்ணி அர்ச் ஆரோக்கிய மாதாவின் திருவிழாச்சிறப்பு

வேத விளக்கம்

வீரமாமுனிவர் கலம்பகம்

மேரி மக்தலேனா

மெய்ஞ்ஞான மாலை

மெஞ்ஞானம்

மடுமாதா அம்மானை

மகதலேனா மரியாள்

பூண்டி புதுமை அமல அரசி அன்னை சென்மராக்கினிமாதா திருத்தல வரலாறு

பூங்காவனப் பிரளயம்

பீடத்துப் பரிசாரகர் எனும் அர்ச் பெர்க்மான்ஸ் அருளப்பர் சபை

பாலிய பரித்தியாகி

பரதேசியின் மோட்ச பிரயாணம்

பங்கிராஸ் அல்லது பூர்வீக சுரங்க சபையின் விநோத விர்த்தாந்தம்

நெல்லுக்கும் களைக்கும் நடந்த சம்பாஷணை

நன்மறை காட்டும் நன்னெறி

தேவமாதா தேடியழுதேகும் பிரலாபப் பண்ணாபரணம்

தேவமாதா அம்மானை

தேவநாம சங்கீத பக்திரசக் கீர்த்தனம்

தேம்பாவணி

திவ்ய சந்தமரிய தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் பனிமயப் பக்திரஸக் கீர்த்தனை

திருமுடிச்சரிதை

திருமரணத்திறவுகோல் என்னும் நன்மரண அம்மானை

திருக்காவலூர் கலம்பகம்

தமிழ்ப் பண்பாட்டில் கிறிஸ்தவம்

ஞானக்கும்மி

சுவாமி ஞானப்பிரகாசர் சிந்தனையும் பணியும்

சிலுவையின் பாதையில் சிதறிய சிந்தனைகள்

சமதர்மத்தின் தப்பறை

கிறிஸ்துவின் அருள் வேட்டல்

கிறித்தவக் காப்பியங்கள்

கிரிஸ்து சமய கீர்த்தனம்

கத்தோலிக்க திருச்சபையின் மறைப்போதகக் கைநூல்

கத்தோலிக்க திருச்சபை எதிகொள்ளும் சவால்களுக்கான பதில்கள்

கத்தோலிக்க கலை இலக்கியப் பாரம்பரியங்கள்

கத்தோலிக் பாலர்பக்தி பஜனைகீத்தனங்கள்

என் மக்களின் கூக்குரல்

உத்தம கிறிஸ்தவ சாட்சி

இலத்தீன் பாட்டுபுஸ்தகம்

இரஷண்ய மூர்த்தி

இரக்ஷணிய யாத்திரிகம்

இரக்ஷணிய சரிதம்

இயேசு புராணம்

ஆண்டவர் அம்மானை

அவர்கள் மூன்று சிறுவர்கள்

அர்ச்சியசிஷ்டமரிகருதம்மாள் அம்மானை

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம்

அர்ச் யாகப்பர் அம்மானை

அந்தோனியார் காவியம்

அடைக்கல அன்னை பதிகம்


மேலே உள்ள புத்தகங்களை இணையதளத்தில் சேர்க்கும் முயற்சியில் இருக்கின்றோம். உலகெங்குமுள்ள கத்தோலிக்க விசுவாசிகள் பயன்பெறும் பொருட்டு, புத்தக ஆசிரியர்களின் அனுமதிக்காக ஆகும் பொருட்செலவில் நீங்கள் எங்களுக்கு துணைநிற்க கீழே உள்ள லிங்க்”ஐ பயன்படுத்தி பாதுகாப்பாக நன்கொடை வழங்க அன்போடு கேட்டுகொள்கிறோம்.