ஏழை மனம் அழைக்கின்றது இயேசுவே நீ வரவேண்டும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஏழை மனம் அழைக்கின்றது இயேசுவே நீ வரவேண்டும்

நான் கலங்கும் வேளையிலும் நீ துணையாக வேண்டும்

இயேசுவே உன் கரம் தாங்க வேண்டும்


1. உன் வழி தொடரும் என் கால்கள்

உறுதியாய் நடந்திட ஒளி தாராய்

உணர்வினில் கலந்திடுவாய்

மனமென்னும் கோவிலில் எரிந்திடும்

தீபங்கள் இயேசுவே நீயாவாய்

நீ என்னில் எழுந்திடும் நேரமிது

நான் எனை மறந்திடும் காலமிது


2. நீயின்றி எனக்கோர் உறுதியில்லை - உன்

துணையின்றி எனக்கோர் கதியில்லை

உயிராய் எழுந்திடுவாய் அன்பிலும்

நட்பிலும் நான் தினம் வளர

அகமதில் நிறைந்திடுவாய்

அமைதியின் பாதையில் நடந்திடவே

அடைக்கலமாகும் ஆண்டவரே