உன்னை மறந்திட மாட்டேன் உன்னைப் பிரிந்திட மாட்டேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னை மறந்திட மாட்டேன்

உன்னைப் பிரிந்திட மாட்டேன்

என்றென்றும் உனக்காக இருப்பேன்

உன்னை விலகிட மாட்டேன்

உன்னைக் கைவிட மாட்டேன்

என்றென்றும் என் அன்பைப் பொழிவேன்

நம்மை மறந்திட மாட்டார்

நம்மைப் பிரிந்திட மாட்டார்

என்றென்றும் நமக்காக இருப்பார்

நம்மை விலகிட மாட்டார் நம்மைக் கைவிட மாட்டார்

என்றென்றும் தம் அன்பைப் பொழிவார்

அஞ்சாதே நீ அஞ்சாதே

உன் தேவன் நான் என்றும் உன்னோடு

கலங்காதே நீ திகையாதே

என் வலிமை என் திறமை உன்னோடு


1. எந்தன் உருவிலே உனை நினைத்தேன்

எந்தன் சாயலில் உனைப் படைத்தேன்

எந்தன் கைகளில் உனைப் பொறித்தேன்

எந்தன் நெஞ்சினில் இடம் கொடுத்தேன்

காக்கின்ற தேவன் உனை மீட்கின்ற தேவன்

கேட்கின்ற நன்மை கொடுக்கின்ற தேவன்

என்னை என்றும் நீ அன்பு செய்திடு

நம்மை மறந்திட மாட்டார்


2. உந்தன் உறவினை நான் நினைத்தேன்

என் உயிராக உடலாக உனை மதித்தேன்

உடன்படிக்கையினை செய்து எனை அளித்தேன்

உறுதுணையாய் என்றும் உன் உடனிருப்பேன்

வழிகாட்டி செல்வேன் நல்மொழி சொல்லித் தருவேன்

பசிதாகம் போக்கி இளைப்பாற்றி மகிழ்வேன்

எந்தன் அன்பில் நீ என்றும் நிலைத்திடு

உன்னை மறந்திட மாட்டேன்

அஞ்சாதே நீ அஞ்சாதே

நம் தேவன் அவர் என்றும் நம்மோடு

கலங்காதே நீ திகையாதே

அவர் வலிமை அவர் திறமை நம்மோடு