நெஞ்சில் ஒரு சங்கீதமே இறைவா நித்தம் அது உனதாகுமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நெஞ்சில் ஒரு சங்கீதமே இறைவா நித்தம் அது உனதாகுமே

நேசம் உன்னில் நான் காண்பதால்

உன்னோடு உறவாட என் ஜீவன் ஏங்கும்


1. உன்னைக் காணாமலே உடன்

பேசாமலே நான் தவித்திடுவேன் ஆ

எந்தன் நிலைமாறியே வழி தடுமாறியே

நான் கலங்கிடுவேன் ஆ

நீயில்லாமல் உயிர் வாடுதே எந்தன்

உணர்வோடு போராடுதே

உயிராக வா உறவாக வா

அழைத்தேன் அழுதேன் உயிரே நீ வா வா


2. என் கோவில் தெய்வம் அது நீயானதால்

உன்னை வணங்கிடுவேன் ஆ

உயிர் ஆதாரமே என்னில் நீயானதால்

உன்னில் மகிழ்ந்திடுவேன் ஆ

நீயில்லாமல் நானில்லையே - உந்தன்

நினைவின்றி வாழ்வில்லையே

நிழலாக வா நீங்காமல் வா

அழைத்தேன் அழுதேன் அன்பே நீ வா வா