உம்மைப் போல் நானும் வாழ என்னில் வாருமே உமது அருளில் வளர்ந்திட என்னில் தங்குமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உம்மைப் போல் நானும் வாழ என்னில் வாருமே

உமது அருளில் வளர்ந்திட என்னில் தங்குமே

என் வாழ்வின் நிறைவாய் என்னில் நீ நிலைத்திட

என்னில் வாருமே என்னை மாற்றுமே


1. சின்னஞ்சிறு கோதுமை அப்பமதில் உம்

தெய்வீகக் கோலத்தை அடக்கியே

தினம் தினம் நீர் என்னில் வந்து

உம்மால் எம்மை நிரப்புகின்றீர்

நான் வாழ நீ வேண்டும் என் இயேசுவே

நீயின்றி நான் இல்லையே


2. என்னில் உம் திட்டம் என்னவென்று

நானும் கருத்தாய் அறிந்திடவே

வாழ்வில் அதனை செயலாக்கிட

என்னை உம் அருளால் நிரப்பிடும்


3. திராட்சை இரசமான உம் பானத்தில்

உம் திரு இரத்தத்தைக் கலந்திடவே

செந்நீரும் குருதியும் ஒன்று சேர்ந்து

மானிடர் நல்வாழ்வு பெற்றிடவே