இறையன்பில் வாழ எழும் இறைகுலமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறையன்பில் வாழ எழும் இறைகுலமே

இறையருள் பெறவே இணைந்திடுவோம்

இறைவனின் அரசு இகமெங்கும் பரவ

இனிதாய் இணைவோம் திருப்பலி செய்வோம் (2)

எழுவோம் இணைவோம் தருவோம் நமைத் தருவோம் - 2


1. மனிதரின் உரிமையை மதித்திடவும்

மனிதரின் மாண்பினைப் போற்றிடவும் (2)

எளியவர் ஏற்றங்கள் பெற்றிடவும்

இறைமகன் பலிசெய்ய அழைக்கின்றார் - 2


2. சுயநல அவலங்கள் ஒழிந்திடவும்

சுதந்திர வாழ்வினை அடைந்திடவும் (2)

சுமைகளைச் சுகமாய் மாற்றிடவும்

திருமகன் நம்மை தினம் அழைக்கின்றார் - 2