வாருங்கள் இறைமக்களே கடல் அலையெனவே வாரீர்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வாருங்கள் இறைமக்களே கடல் அலையெனவே வாரீர்-2

நாம் அன்புள்ளம் கொண்டு ஓரினமாக அவர் புகழ் பாடிடுவோம்

நாளும் அவர் வழி வாழ்ந்திடுவோம்


1. சிறுதுளி பெருவெள்ளமாகிடுமே

எளியவர் நலம் பெற இணைந்திடுவோம் (2)

வறியவர் வாழ்வுகள் உயர்ந்திடுமே

வறுமையின் அவலங்கள் அகற்றிடுவோம் (2)

தேவன் அரசும் மலர்ந்திடுமே அன்பும் நீதியும் வளர்த்திடுவோம்

வாருங்கள் இறைமக்களே கடல் அலையென வாருங்கள் -2


2. அருள் ஒளி மனதினில் கலந்திடவே

கறைகளை இதயத்தில் களைந்திடுவோம் (2)

மனிதரில் மனிதம் மலர்ந்திடவே

எழுகின்ற தீமைகள் அழித்திடுவோம் (2)

உரிமைகள் உடைமைகள் அடைந்திடவே

இயேசுவின் கொள்கைகள் ஏற்றிடுவோம்

வாருங்கள் இறைமக்களே கடல் அலையென வாருங்கள்-2