வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் வள்ளலாம் இயேசு ராஜன் உமை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்

வள்ளலாம் இயேசு ராஜன் உமை (2)

தேவாதி தேவா இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடு 2

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை

அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே 2


1. பரம் ஜோதி பரம் ஜோதி எம் வீட்டு தீபம் இயேசு நீரே 2

உலக இருளெம்மை சூழ்ந்தாலும்

ஒளியாய் எம்மில் ஒளிர்ந்திடுவீர் (2) - ஆராதனை... ...


2. ஜீவ நதி ஜீவ நதி எம் தாகம் தீர்க்கும் ஜீவ நதி 2

பாவ சாபத்தில் காய்ந்திடும் வேளை

ஆவிமழை தந்து வாழச்செய்வீர் (2) - ஆராதனை ... ...