தந்தேன் தந்தேன் இறைவா என்னைத் தந்தேன் தந்தேன் தலைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தந்தேன் தந்தேன் இறைவா

என்னைத் தந்தேன் தந்தேன் தலைவா

உள்ளது எல்லாம் உமக்காக உயிர் பலியானாய் எமக்காக

அதில் எம்மையும் இணைத்திட வா ஆ


1. இயற்கை அழகு உந்தன் எழில் வண்ணம் - அங்கு

இருக்கும் வளங்கள் உந்தன் அருள் கோலம் (2)

கண்டேன் கண்டேன் உந்தன் கருணை உள்ளம்

தினம் வந்தேன் வந்தேன் உந்தன் மலர் பாதம்

தயவுடன் என்னையும் ஏற்றிடுவாய் - உம்

பலியாய் என்னையும் மாற்றிடுவாய்


2. இதழ்கள் விரிக்கும் நல் மலர்க் கூட்டம் - எங்கும்

இறைவன் இருப்பதைப் பறைசாற்றும் (2)

என்றும் இன்றும் என் இயேசு தேவா

நீ தங்கும் உள்ளம் இறைவன் இல்லம்

காணிக்கைப் பொருளாய் நான் மாறி - உன்

காலடி வந்தே சரணடைந்தேன்