அம்மா உந்தன் அன்பினிலே அருள்வாய் எமக்கு அடைக்கலமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அம்மா உந்தன் அன்பினிலே

அருள்வாய் எமக்கு அடைக்கலமே (2)


1. இறைவன் படைத்த எழிலே இயேசுவைத் தந்த முகிலே -2

தூய்மை பொழியும் நிலவே துணையே வாழ்வில் நீயே


2. புவியோர் எங்கள் புகழே புனிதம் பொங்கும் அழகே -2

உன் மகன் புதிய உறவில் எம்மையும் அறியச் செய்வாய்