உயிரின் உயிரே இறைவா உணவின் வடிவில் வருவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உயிரின் உயிரே இறைவா உணவின் வடிவில் வருவாய்

வாடும் உள்ளம் என்னைத் தேற்ற வா

வாழ்வின் பாதை நாளும் மாற்ற வா

உன்னருள் வருகையில் உலகமே மகிழ்ந்திட


1. உலகம் வாழ நீயும் உந்தன் உடலைச் சிதைத்து

உறவுப் பலியாய் உன்னைத் தந்தாய்

உனது வழியில் நானும் எனது வாழ்வை உடைத்து

உலகை மாற்றும் துணிவைத் தாராய்

உன் அன்புப் பாதைகள் என் வாழ்வின் பாடங்கள்

உன் அருள் வார்த்தைகள் என் வாழ்வின் தேடல்கள்

உலகெலாம் மகிழ்ந்திட உள்ளத்தில் நீ வா


2. கருணை மொழிகள் பேசி கனிவுச் செயல்கள் காட்டி

கடவுள் ஆட்சி கனவைத் தந்தாய்

காணும் உயிர்கள் யாவும் கடவுள் உருவைக் காணும்

புதிய நெறிகள் வகுத்துத் தந்தாய்

இறையாட்சிக் குடும்பமாய் இவ்வுலகம் அமைந்திட

இங்கு பகைமை அழிந்திட நல் பகிர்வு வளர்ந்திட

நீதியின் பாதையில் மானுடம் வாழ்ந்திட