உனக்கென நான் தரும் காணிக்கையை உவப்புடன் ஏற்பாய் என் இறைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உனக்கென நான் தரும் காணிக்கையை

உவப்புடன் ஏற்பாய் என் இறைவா (2)

பலியென எனை நான் தருகின்றேன் -2 உன்

பதமலர் பணிந்து மகிழ்கின்றேன் -2


1. உழைப்பின் கனி இது உனக்காக

உன்னருள் கொடைகளின் பலனாக (2)

படைத்தவன் கரங்களில் மகிழ்வாக -2 உன்

படைப்பினில் சிறந்ததைத் தருகின்றேன் - 2


2. உடல்பொருள் ஆவி உனக்காக

உன் பணி புவிதனில் நிறைவாக (2)

மடிந்திடும் மனிதத்தின் விளக்காக 2 நான்

மகிழ்வுடன் என்னையே தருகின்றேன் -2