அன்பே அன்பே உயர்ந்தது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பே அன்பே உயர்ந்தது இறை

அன்பே உலகில் சிறந்தது (2)

அன்பிற்காய் மனுவான அன்பிற்காய் தனைத் தந்த

அவர் அன்பே உலகில் சிறந்தது - 2


1. இறையன்பில் வேரூன்றி நான் பிறரன்பில் செழித்தோங்கி

அவரன்பின் ஆற்றலிலே நான் அவனியிலே காலூன்றி (2)

அன்புப் பணியாற்றுவேன் அவர் அன்பில் பணியாற்றுவேன் - 2


2. மதவெறியை வேரறுத்து தினம் மனித இனம் தனை நினைத்து

கல்வாரி சரித்திரத்தை நான் காலமெல்லாம் காத்திடவே (2)

அன்புப் பணியாற்றுவேன் அவர் அன்பில் பணியாற்றுவேன் - 2