வருக வருக மகிழ்வுடனே வருகவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வருக வருக மகிழ்வுடனே வருகவே

வரவு என்றும் இனிதாய் அமைகவே

மங்கள நிலவாய் எங்கும் திகழ்ந்திட

மன்னவன் அருளுடன் என்றும் வாழ்ந்திட

இந்த வானும் நிலவும் காற்றும் கடலும்

யாழும் இசையும் இதமாய் ஒலிக்க வருகவே - 2


1. சுமையின் பளுவால் சோர்ந்திருப்போரே

சுயநலப் பிடியில் சிதைந்திருப்போரே

இறைமகன் இயேசு அழைக்கிறார்

இதயக் கதவை திறந்து உன்னை அழைக்கிறார்

பணிவாய் அவர் பாதம் நாம் அடைந்திடவே - இந்த வானம் ... ...


2. ஆபேல் பலியை விரும்பிய தேவன்

ஆபிரகாம் பலியில் நெகிழ்ந்திட்ட தேவன்

நம்மையே அன்பின் பலியாய் கேட்கிறார்

நம்பியே அவரின் பாதம் சேர்ந்திடுவோம்

நலன்களாலே நம் வாழ்வில் நிறைந்திடவே - இந்த வானம் ... ...