காணிக்கை தர நான் வருகின்றேன் கனிவுடன் என்னையும் ஏற்றிடுவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


காணிக்கை தர நான் வருகின்றேன்

கனிவுடன் என்னையும் ஏற்றிடுவாய் (2)

இறைவா இறைவா ஏற்றிடுவாய் -2

பலிப்பொருளாய் எனை மாற்றிடுவாய்


1. உள்ளதெல்லாம் தரவந்தோம் உவப்புடன் ஏற்றிடுவாய்

உணர்வையெல்லாம் உடமையெல்லாம்

உம் பலிப்பொருளாய் ஆக்கிடுவாய் (2) இறைவா...


2. உழைப்பையெல்லாம் உயர்வையெல்லாம்

உணர்ந்து தருகின்றோம்

உலகையெல்லாம் உறவையெல்லாம்

உருவாக்க வேண்டி படைக்கின்றோம் (2) இறைவா...