அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே ஆவியானவரே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா

அருமை இரட்சகரே ஆவியானவரே (2)


1. எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன் அறியாமல் அலைந்தேன்

என் நேசர் தேடி வந்தீர்

நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து

நிழலாய் மாறி விட்டீர் (2) - நன்றி உமக்கு நன்றி (ஐயா)-2


2. தாழ்மையில் இருந்தேன் தள்ளாடி நடந்தேன்

தயவாய் நினைவு கூர்ந்தீர்

கலங்காதே என்று கண்ணீரைத் துடைத்து

கரம் பற்றி நடத்துகிறீர் (2) - நன்றி உமக்கு நன்றி (ஐயா) -2


3. உளையான சேற்றில் வாழ்ந்த என்னைத் தூக்கி எடுத்தீரே

கல்வாரி இரத்தம் எனக்காகச் சிந்தி கழுவி அணைத்தீரே (2)

நன்றி உமக்கு நன்றி (ஐயா) -2