நீயாக நான் மாற வேண்டும் உனைப்போல உறவாட வேண்டும் என் இயேசுவே உன் அன்பிலே எந்நாளுமே நான் வாழணும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நீயாக நான் மாற வேண்டும்

உனைப்போல உறவாட வேண்டும்

என் இயேசுவே உன் அன்பிலே எந்நாளுமே நான் வாழணும்

உனில் நானும் உயிர் வாழ வேண்டும் - 2


1. ஏழை நானும் நீயின்றி வாழ்ந்தால் வாழ்வின் பொருளேது (2)

கன நேரம் உனை நானும் மறந்திடும் போது

கவலைகள் சூழ்கின்றது

ஏங்கும் என் இதயம் எழுந்தே நீ வாராய்

உயிரோடு கலந்திடுவாய் - 2


2. என்றும் உந்தன் அன்பொன்றுபோதும் எனக்கினி வாழ்வினிலே -2

ஏழை என் நினைவினில் எழுந்திடும் எண்ணம்

எல்லாமும் நீயாகவே

சொல்லொன்று போதும் உன் சொல்லொன்று போதும்

என் ஆன்மா குணமடையும் - 2