நீ இல்லாத உள்ளம் ஓர் பாலைவனம் எந்நாளும் உனக்காக ஏங்கும் மனம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நீ இல்லாத உள்ளம் ஓர் பாலைவனம்

எந்நாளும் உனக்காக ஏங்கும் மனம் (2) இறைவா 4


1. மழையாக வந்தும் மணல் மீது நின்றும்

நனையாத நிலமாகினேன் - ஒளியாக நிறைந்தும்

வாழ்வோடு இணைந்தும் விடிவில்லா இரவாகினேன் (2)

உயிரூட்டும் அருள்மேகம் எனைச் சூழுமோ

வாழ்வேற்றும் ஒளிவெள்ளம் எனை ஆளுமோ (2) இறைவா 4


2. தண்ணீரில் மூழ்கிப் போராடும் நிலைபோல் தவிக்கின்றேன்

உனைத் தேடியே - போர் வந்த காலம் துடிக்கின்ற புழுபோல்

அழுகின்றேன் உனை நாடியே (2)

எதனாலும் நிறையாத வெறுமையிது

உன் அருளின்றி துயிலாத இதயம் இது (2) இறைவா - 4