அன்பின் அமுதமே அருளின் அருவியே இயேசு தெய்வமே இதயம் வாருமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பின் அமுதமே அருளின் அருவியே

இயேசு தெய்வமே இதயம் வாருமே

உலகின் ஒளியே வா உள்ளக் குடிலில் வா

வார்த்தை உருவில் வா வாழ்வின் நிறைவே வா


1. அன்பெனும் தீபம் ஏந்தி அருளெனும் ஒளியை ஏற்றி -2

அவனியில் உதித்த மன்னவா உன் அன்பினை நான் பாடவா

உன்னைத் தேடும் இதயக் கோயில் அருளால் நிறைந்திட வா -2


2. விண்ணோர் போற்றும் ஒளியே

மண்ணோர் வாழ்த்தும் நிலவே (2)

உலகெலாம் இன்பக் கோலம் எம் உள்ளங்கள் நீதேடும் காலம்

உன்னைப் பாடும் நேரம் உயிரின் உயிராய் இணைந்திட வா -2