இறைவா எனக்கொரு ஆசை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவா எனக்கொரு ஆசை - 2

உனை முகமுகமாய் நான் தரிசிக்கணும்

உன் திருப்பதமே நிதம் அமர்ந்திடணும்


1. அதிகாலைத்துளி விழும்போது உன் முகம் தெரிந்திடவேண்டும்

எழுந்து நான் நடந்திடும்போது உன் கரம் பிடித்திட வேண்டும்

வீதியில் வலம்வரும் போது

உன்துணை உணர்ந்திட வேண்டும் (2)

தனிமையில் நான் வாடும்போது நண்பனாய் அருகில் வேண்டும்

என் ஆசை ஆசை ஆசை நீயே இறைவா

என் ஆசை ஆசை ஆசை உன் இல்லம் தலைவா (2)


2. கேள்விகள் எனில் எழும் போது பதில்கள் நீ தரவேண்டும்

தவறுகள் செய்திடும் போது மன்னிப்பு வழங்கிட வேண்டும்

நம்பிக்கை தளர்கின்ற போது நெஞ்சுரம் நீ தர வேண்டும் (2)

வாழ்க்கையின் அசைவினில் எல்லாம்

உன் அருள் பொழிந்திட வேண்டும் - என் ஆசை