உன்னிடத்தில் என்ன இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னிடத்தில் என்ன இல்லை

என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை (2)

இயேசு உன் பாதத்தில் காணிக்கை நான் வைக்க

ஏதொன்றும் சொத்தும் இல்லை

பாவம் செய்தேன் இரத்தத்தில் சுத்தம் இல்லை -2


1. கண்களை நான் தந்திருப்பேன்

கண்களுக்கோ பார்வையில்லை (2)

இறைவா உன் பாதத்தில் உள்ளத்தை நான் வைத்தேன்

உள்ளத்தில் ஞானம் இல்லை

காய்ந்தே போனேன் கண்ணீரும் கண்ணில் இல்லை -2


2. நெஞ்சுக்குள்ளே வந்துவிடு நிம்மதியைத் தந்துவிடு -2

நேசித்து வந்த என் நெஞ்சத்தை சுத்தம் செய்

நெற்றிக்கு முத்தம் கொடு

நீயே என்னை காணிக்கை பெற்றுக் கொடு -2