என்னிதய வேந்தனே இயேசு பாலனே உன்னைத் தாலாட்ட வா ராஜனே எந்தன் தாயாக வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்னிதய வேந்தனே இயேசு பாலனே

உன்னைத் தாலாட்ட வா ராஜனே எந்தன் தாயாக வா (2)

ஆராரிரோ ஆரிரரோ - 2


1. பாவிநம் அருகிலே மரியன்னை மடியிலே

பூமகன் அழுவதும் ஏனோ இந்த பாமரன் பாவங்கள் தானோ (2)

கந்தையை உடுத்தியே சிந்தையைக் கவர்ந்திட்டாய் -2

விந்தை என் இயேசு பாலனே இந்த

மந்தையைக் காக்கும் மீட்பனே - ஆராரிரோ ஆரிரரோ - 2


2. உலகம் முழுவதும் உந்தன் கையிலே கலகமின்றி வாழுதே

என்றும் அமைதியை உன்னில் காணுதே (2)

ஏழ்மையின் சின்னமாய் எளிமையின் கோலமாய் - 2

குடிலினில் உம்மைத் தந்தவா இந்த

குவலயம் காக்க வந்தவா - ஆராரிரோ ஆரிரரோ - 2