இறைவன் படைத்த நாளில்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவன் படைத்த நாளில்

இணைவோம் இயேசு பெயரில்

இறைவனின் அன்பில் இறைமக்களாவோம்

கிறிஸ்துவில் இன்று புது வாழ்வு காண்போம் -2 ஆஆ


1. உலகம் எல்லாம் ஓர்குலமாய்

இணைந்திட இறைவன் நினைத்தாரே (2)

அது நனவாகிட நம்மில் நிறைவேறிட -2

அன்பாலே தேர்ந்தெடுத்தார்


2. கோடான கோடி மாந்தரிலே கோமகன் நம்மை தேர்ந்தாரே -2

அவர் அன்பானது நம் உயிரானது -2 அன்பாகச் சேர்ந்திடுவோம்