அமைதி தேடி அலையும் நெஞ்சமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... ♪


அமைதி தேடி அலையும் நெஞ்சமே

அனைத்தும் இங்கு அவரில் தஞ்சமே (2)

நிலையான சொந்தம் நீங்காத பந்தம் - 2

அவரன்றி வேறில்லையே


1. போற்றுவேன் என் தேவனை பறைசாற்றுவேன் என் நாதனை

எந்நாளுமே என் வாழ்விலே (2)

காடுமேடு பள்ளம் என்று கால்கள் சோர்ந்து அலைந்த ஆடு

நாடுதே அது தேடுதே (2)


2. இறைவனே என் இதயமே இந்த

இயற்கையின் நல் இயக்கமே

என் தேவனே என் தலைவனே (2)

பரந்து விரிந்த உலகம் படைத்து சிறந்த படைப்பாய்

என்னைக் கண்ட தேவனே என் ஜீவனே (2)