என்னைத் தந்தேன் இறைவா இன்று ஏற்றிடுவாய் என் தலைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்னைத் தந்தேன் இறைவா இன்று

ஏற்றிடுவாய் என் தலைவா (2)

உள்ளதெல்லாம் உம்மிடமே உவப்புடனே தருகின்றேன்

ஏற்றிடுவாய் என்னை ஏற்றிடுவாய் - 2


1. என்னிடம் இருப்பது எதுவுமில்லை

எனக்கென்று உள்ளதும் ஒன்றுமில்லை (2)

எனக்காய் அன்று உன்னைத் தந்தாய் இன்று

உமக்காய் நான் என்னைத் தந்தேன்

ஏற்றிடுவாய் என்னை ஏற்றிடுவாய் அன்பின்

காணிக்கைப் பொருளாய் மாற்றிடுவாய்


2. உறவுகள் உலகில் நிறைவில்லை

உயர்வுகள் தாழ்வுகள் நிலைப்பதில்லை (2)

உணர்வாய் இன்று உன்னைக் கண்டேன்

உலகே உன்னில் பணியக் கண்டேன்

ஏற்றிடுவாய் என்னை ஏற்றிடுவாய்

என்னையும் தயவாய் ஏற்றிடுவாய்