என் இறைவனே என் 145

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் இறைவனே என் தெய்வமே

உம்மை எந்நாளும் போற்றிடுவேன்

உம்மை எந்நாளும் பாடுவேன் (2)


1. கனிவான இறைவனே போற்றி

கருணை தெய்வமே போற்றி (2)

சினம் கொள்ளாதவர் நன்மை புரிபவர் - 2

உம் பேரன்பை வாயாரப் பாடுவேன் - 2


2. வானம் பூமி உம்மைப் போற்றுமே

உயிர்கள் யாவும் நன்றி சொல்லுமே (2)

பல சந்ததிகள் உம்மைப் பாடுமே -2

உம் பேரன்பை வாயாரப் பாடுவேன் - 2