கத்தோலிக்கப் புத்தகங்கள்.

புத்தக அப்ளிகேஷன் லிங்க்: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catholic_books.books

வானொலி அப்ளிகேஷன் லிங்க்: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catholictamil.radio