இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

தஸ்நேவிஸ் மாமரி தோத்தரிப்போம் என்றென்றுமே

தஸ்நேவிஸ் மாமரி தோத்தரிப்போம் என்றென்றுமே
என்றென்றுமே என்றென்றுமே
தஸ்நேவிஸ் மாமரியைத் தோத்தரிப்போம்
என்றென்றுமே என்றென்றுமே

1. தூய தாயின் சேவடி தோத்தரிப்போம் என்றென்றுமே
என்றென்றுமே என்றென்றுமே