இணையதளம் நிலைக்கவும், வளரவும் உதவுங்கள்!

Help us Stay on the Internet and Grow! Thanks!!

கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, கத்தோலிக்க பாரம்பரிய புத்தகங்கள், செபங்கள், இலக்கியங்களை மீட்டெடுத்து உலகெங்கும் கொண்டுசெல்லும் நமது இணையதள முயற்சிக்கும், வானொலி ஒலிபரப்பிற்கும் ஆகும் பெரும் செலவில் நீங்களும் பங்குபெற நன்கொடைகளை வழங்கி ஆன்ம இரட்சண்ய அலுவலில் பங்கேற்க அன்போடு வேண்டுகிறோம். நன்கொடைகளால் மட்டுமே இந்த தளங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. 30,000க்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களை உள்ளடக்கிய நமது தளம் இணையத்தில் நிலைக்க உங்கள் ஒவ்வொருவரின் உதவியும் தேவை...

Donation / Contribution