© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

மாதாவின் சூசை அச்சகத்தில் கிடைக்கும் ஞானப் புத்தகங்கள்!

ஒரு புத்தகத்தைப் படிப்பது பல ஞானப் பிரசங்கங்களைக் கேட்பதற்கு சமமானது. ஞானப் புத்தகங்கள் நம்மை புண்ணிய வாழ்வில் வழிநடத்தி பரலோகத்திற்கு கொண்டுசெல்லும் என்பது அர்ச்சியசிஷ்டர்கள் கூற்று. நீங்களும் வாங்கி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள்...

மோட்சம், நரகம், உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் 35/-

திவ்விய பலிபூசையின் அதிசயங்கள் 35/-

வியாகுல மாதா பக்தி 35/-

தலைவெள்ளி, முதல் சனி பக்தியும், ஜெபமாலையும் அனுசரிக்கும் முறை 20/-

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்துக்கு அனுதின யாத்திரை 12/-

காவல் சம்மனசானவர் 10/-

சின்னக் குறிப்பிடம் 10/-

சிலுவைப்பாதை 15/-

பரிசுத்த ஆவி ஜெபம் 6/-

சேசுவின் திரு இருதய மந்திரமாலை 6/-

தேவ மாதாவின் மந்திரமாலை 10/-

அர்ச். சூசையப்பர் பக்திமாலை 10/-

கடவுள் - மனிதனின் காவியம் முதல் புத்தகம் 200/-

உலகின் இறுதிக்காலங்கள் 125/-

திருப்பாடுகளின் வரலாறு 160/-

திருப்பாடுகளின் தியானம் 90/-

அறிவோம் பத்துக் கட்டளைகளை 100/-

சத்திய வேத சித்திர விளக்கம் (தமிழ்) 350/-

சத்திய வேத சித்திர விளக்கம் (ஆங்கிலம்) 400/-

ஞான உபதேசக் கோர்வை (மூன்று பாகங்கள்) 325/-

மன்ரேசா (அர்ச். இஞ்ஞாசியாரின் தியானப் பிரசங்கங்களின் தொகுப்பு) 125/-

கிறிஸ்துநாதர் அநுசாரம் 150/-

பாத்திமா காட்சிகள் 75/-

பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம் 60/-

சேசுவின் திருநாமத்தின் அதிசயங்கள் 35/-

கற்பு என் பொக்கிஷம் 40/-


என்னைப்படி அல்லது வருத்தப்படு (உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்கள் பற்றியது.) 25/-

ஞான உணர்த்துதல் 40/-

என்னைப் படிக்காவிட்டால் நீ வருத்தப்படுவாய். 50/-

கத்தோலிக்க வேத சத்தியங்கள் 45/-

இதுதான் பாத்திமா செய்தி, இதுவே பரிகார பக்தி 35/-

ஞான சரீரம் 35/-

சலேத் இரகசியம் 30/-

மரியாயின் இரகசியம் 30/-

தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா காட்சிகள் 30/-

The Penny Catechism 35/-

அமலோற்பவ மாமரியின் போரணி 40/-

அன்னையை நேசிக்க பன்னிரு படிகள் 30/-

மரியாயின் மாசற்ற இருதய பரிகார பக்தி முயற்சிகள் 25/-

முத்துக்குளித்துறையின் முதல் ஆயர் (வந்ரோச் ஆண்டகையின் வரலாறும் 30/-

அர்ச். சூசையப்பரின் மாந்தை நவநாள்

ஆதித் திருச்சபையின் பத்து வேதகலாபனைகள் 10/-

திருச்சபைக் கட்டளைகள் 10/-

சேசுவின் இரக்கபக்தி 10/-

அர்ச். பிலோமினம்மாள் ஜெப புத்தகம் 10/-

அர்ச்சியசிஷ்டவர்களின் பட விளக்கம் 276/-

பூசை மந்திரமும், ஆசை நன்மையும் 10/-


மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002, 

☎ 0461-2361989, 9487609983.