இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

காவல் சம்மனசு ஜெபம்.

எங்களுக்கு காவலாய் இருக்கிற சம்மனசானவரே, தெய்வீக கிருபையால் உம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட என்னை, ஞான ஒளியால் பிரகாசித்து, காத்து, வழிநடத்த வேண்டுகிறேன்.

ஆமென்.