© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

📖 பாரம்பரிய கத்தோலிக்கப் புத்தகங்கள்

✠ வேதாகமம்

✠ வேதாகமம் 1963


✠ சத்திய வேத ஆகமம் பழைய ஏற்பாடு 1929

✠ பரிசுத்த புதிய ஏற்பாடு

ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் நிருபம், சுவிசேஷ வாசகங்கள்


ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் சுவிசேஷப் பிரசங்கம்

கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 1 

கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 10✠ திவ்விய  பலிபூசை


திவ்ய பலிபூசையின் அதிசயங்கள்


கத்தோலிக்கப் பாரம்பரிய இலத்தீன் பூசை விளக்கம் 1896

திருப்பலி - விளக்கங்கள்சேசுநாதர்

அன்பின் அரசர்

திருப்பாத முத்தி

அன்பின் அருங்குரல்தேவமாதா 

மரியாயின் இரகசியம்

மரியாயின் மீது உண்மைப் பக்தி 1716

தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை விளக்கம்செப புத்தகங்கள்


பாரம்பரிய திருக்குடும்ப பக்திமாலை

ஜெபக் களஞ்சியம்

மிகப் பரிசுத்த கன்னி மாமரியின் மந்திரமாலைஞான உபதேசம்


சின்னக் குறிப்பிடம்

பெரியக் குறிப்பிடம்

அடிப்படை வேத சத்தியங்கள்

ஞான உபதேசம் 1

ஞான உபதேசம் 2

ஞான உபதேசம் 3

கடவுளும் நாமும்

உறுதிப்பூசுதல்
தியானப் புத்தகங்கள்


கிறீஸ்துநாதர் அநுசாரம்

திருப்பாடுகளின் தியானங்கள்

மன்ரேசா ஞானப் பயிற்சிகள் 1885

சேசுவின் திரு இருதய பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

தேவமாதாவின் பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

நித்திய ஞானமானவரின் சிநேகம்

ஞான உணர்த்துதல்

ஞான யுத்தம்

சேசுநாதர் சிலுவையில் திருவுளம் பற்றின ஏழு வாக்கியங்கள்

ஆண்டவர் வெளிப்படுத்திய பாடுகள்

நரகம்

அர்ச். ஜான் போஸ்கோவின் கனவுகள்பிரசங்கங்கள்

தபசுகாலப் பிரசங்கம் 1915

ஞான ஒடுக்கப் பிரசங்கம் 1934

மரண ஆயத்தம் 1758

கிறீஸ்துவின் ஞான சரீரம் 1960

சத்திய வேதம் 1834

சுவிசேஷ விரித்துரை

ஏழு தலையான பாவங்கள்


காட்சிகள்

பாத்திமா காட்சிகள் 1917

சலேத் இரகசியம் 1846


குடும்பத்தினருக்கு...

திருமணம்-குடும்பம் பற்றிய திருச்சபையின் போதனை

கற்பு என் பொக்கிஷம்

பிள்ளை வளர்ப்பு 1927வரலாற்றுப் புத்தகங்கள்


அர்ச்சியசிஷ்ட அந்தோணியார்

தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் திருமுடிச்சரிதை 1921

அர்ச். தோமையார் வரலாறு

கீழை நாடுகளின் லூர்து நகர் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் திருத்தலப் பேராலய வரலாறு

புனித பிலோமினா

சேலம் மேற்றிராசன சரித்திரம்


அர்ப்பணம்.

அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் வழி 33 நாள் முழு அர்ப்பணம் 


வகைப்படுத்தப்படாத புத்தகங்கள்.


உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்தை தவிர்ப்பது எப்படி?

இறுதிக்கால யுகம்

ஜெபமாலையின் இரகசியம் 1876

வேத கலாபனைகள்

உலகின் இறுதிக்காலங்கள் 

பரலோக எச்சரிப்பு (உலகத் தண்டனை பற்றிய அறிவிப்பு)

நித்தியத் தீர்வை

பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம்

கத்தோலிக்கம் நம் பெருமை

சாத்தானின் சாட்சியம்!

தமிழ் முதற்புஸ்தகம்அனுமதிக்காக காத்திருக்கும் புத்தகங்கள் (விரைவில் சேர்க்கப்படும்)


அன்னையை நேசிக்க பன்னிரு படிகள்.

தேவனுக்காக என் எல்லா நாட்களும்.

அர்ச்சியசிஷ்டவனாக ஓர் எளிய வழி.

ஓரு பேயோட்டுபவர் தம் கதையை சொல்கிறார்.

தேவதூதர்கள்.

அப்பாலே போ சாத்தானே! - பயங்கரத்துக்குரிய பேயோட்டும் சடங்கு.

தேவ அழைத்தல்.

திருச்சபைக் கட்டளைகள்.

நித்திய நரகம்.

பபியோலா - ஆதித்திருச்சபையைப் பற்றிய சரித்திர நாவல்.

காவல் தூதர்.

உத்தம மக்களை உருவாக்க.

திவ்ய நற்கருணை

அதிசயத்திற்குரிய கத்தோலிக்கப் பூசை

பக்திநெறி வழிகாட்டி

மணவாளராகிய சேசு

திவ்விய நற்கருணை சிநேகமாகிய நம் சேசுநாதர்

மாமரியைப் பற்றிய அறிவு

அர்ச். பிரான்சிஸ் அசிசியாரின் வாழ்வும் அற்புதங்களும்

மரியா தூச்சே! - மரியாயின் தலைமையின் கீழ்.

உடைக்கப்பட்ட சிலுவை.

ஒட்டாவியானி தலையீடு.

மெக்ஸிகோவின் வரலாறும், குவாடலூப்பே காட்சிகளும்.

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்துக்குப் பரிகாரம் செய்யும் முறை.

சேசுவின் விலைமதிக்கப்படாத திருஇரத்தப் பக்தி.

மரியாயின் மாசற்ற இருதய வெற்றியின் உதயம்.

சதி செய்யும் சாத்தான்.

மரியாயின் மகிமைகள்

திருக்கனியும் புனித மரமும்

தேவமாதாவின் தெய்வீகம்

மா புனிதை மரியாளின் மாண்பு

நவ மாதா
மேலே உள்ள புத்தகங்களை இணையதளத்தில் சேர்க்கும் முயற்சியில் இருக்கின்றோம். உலகெங்குமுள்ள கத்தோலிக்க விசுவாசிகள் பயன்பெறும் பொருட்டு, புத்தக ஆசிரியர்களின் அனுமதிக்காக ஆகும் பொருட்செலவில் நீங்கள் எங்களுக்கு துணைநிற்க கீழே உள்ள லிங்க்”ஐ பயன்படுத்தி பாதுகாப்பாக நன்கொடை வழங்க அன்போடு கேட்டுகொள்கிறோம்.