இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

இராஜ கன்னி மரியே விண் இராஜனின் தாய் நீயே

இராஜ கன்னி மரியே
விண் இராஜனின் தாய் நீயே
எம் இராணியும் நீ மரியே

1. நாள்பல அகன்று சென்றோமே
தாள் பதம் மறந்து நின்றோமே
ஆட்கொள்ளும் அன்னை என வந்தோம்
எமக்காதர வளித்தருள் வாயே

2. அருள் ஒளி அகத்தினில் கொண்டோம்
பொருட்செல்வம் பெருகிடக் கண்டோம்
இருள் எம்மில் புகுந்து இன்று
வல்ல இறையன்பு இழந்ததும் பாராய்