© இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

தேவமாதா சர்வதேச வானொலி தற்போது 248kbps HD+ அலைவரிசையில் உலகமெங்கும் ஒலிபரப்பாகின்றது. மிகவும் துல்லியமான HD+ டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒருசில வானொலிகளில் நமது சர்வதச வானொலியும் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது! நீங்களும் கேட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பரிந்துரைக்க அன்போடு வேண்டுகிறோம். 

Mobile App in Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreams.onlineradio

✠ இந்த இணையதளத்தில் கத்தோலிக்க விசுவாசத்திற்கோ, நல்லொழுக்கத்திற்கோ, கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கோ அதன் போதனைகளுக்கோ, உண்மையான பக்திக்கோ மாறுபாடான எந்தக் கருத்தும் வெளிவராது. காலத்தால் அழிந்துகொண்டிருக்கும் கத்தோலிக்க இலக்கியங்கள், புத்தகங்கள், செபங்களை பாதுகாப்பதே இந்த இணையதளத்தின் நோக்கம்.  ✠ No concept or idea whatsoever against the Catholic Faith or morals or the Catholic Church or its teachings or the true divine piety will never be published in this website. To safeguard the Catholic literature, books and prayers which are disappearing with time and which are being destroyed is the only aim of this website.

இயேசுகிறிஸ்து ஒரே ஒரு திருச்சபையை ஏற்படுத்தினார். இதை இராயப்பர் (பேதுரு) மீதே ஏற்படுத்தினார். இயேசு சிலுவையடியில் தன் தாயை ஒப்படைத்த போது யோவானிடம் ஒப்படைத்தார் என்று சொல்லாமல், அன்புச் சீடனிடம் ஒப்படைத்தார் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது (யோவான் 19:26-27). ஏனெனில் தனி ஒருவருக்கு அல்ல, மாறாக இயேசுவின் அன்புச் சீடனாயிருக்க விரும்பும் எவரும் தேவமாதாவைத் தன் தாயாக ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டும் என்பதால்! 

ஆனால் அதே சமயம் திருச்சபை கட்டப்படும் பகுதியில் (மத்.16:17) எல்லோர் மீதும் அல்ல, மாறாக ஒரு குறிப்பிட்ட அப்போஸ்தலர் மீது (சீமோன்) திருச்சபை கட்டப்படுகிறது. ஏனெனில் மற்றவர்கள் தலைமை மீது உரிமை கொண்டாடக்கூடாது என்பதற்காக!

எனவே திருச்சபையின் தலைவர் ஒருவரே! அவர் சீமோன் பேதுரு (இராயப்பர்) வழிவந்த பாப்பரசர் மட்டுமே! இதையே லூக். 22:31-32 மற்றும் அருளப்பர் (யோவான்) 21:15-17 உறுதிப்படுத்துகின்றன. மாபெரும் மறைபரப்புப்பணி செய்த புனித பவுல் (சின்னப்பர்) கூட, தனித்துப் பணி செய்தால் அது வீணாகி விடும் என்று கடவுளால் உணர்த்தப்பட்டு, ஒரே திருச்சபைக்குத் தன்னை உட்படுத்தித் தன் செயல்களைத் தெரிவித்து ஒப்புதல் பெறுகிறார் (கலா 2:1-2) மற்றும் (1 கொரி 16:3). மேலும் புனித பவுலால் தீர்க்க முடியாத பிரச்சினை இராயப்பரால் தீர்க்கப்படுகிறது. அப். பணி 15:1-12, 

தவறுகளைக் கண்டிக்கலாம், திருத்தலாம். ஆனால் திருச்சபை (திருஅவை) ஒன்றே! அதன் ஒற்றுமையைக் கலைக்கலாகாது. பிரிவினைகள் கூடாது! கத்தோலிக்கத் திருச்சபைக்குப் புறம்பே இரட்சண்யம் இல்லை!!!