புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ அன்பின் அரசர்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.சங். மத்தேயோ க்ராலி சுவாமியவர்களின் பிரசங்கங்களின் தொகுப்பு (25.7.1939)

முதல் பதிப்பின் முகவுரை!

இந்தப் புத்தகத்தைப் பற்றி உள்ளத்தின் உணர்வோடு கண்டிப்பாக அறிய வேண்டிய விபரம்!

திரு இருதய அரசாட்சி ஸ்தாபக அலுவல் - அதன் ஆரம்பம்!

திரு இருதய அரசாட்சியை ஸ்தாபித்தல்!

சுவிசேஷ சம்பவம்!

மிகுந்த உறுத்தலுக்குரிய ஒரு நிகழ்ச்சி!

நேர்த்தியான இந்த ஸ்தாபகச் சடங்கைப் பற்றி சிறிது விபரம்!

இருதயங்களுக்கெல்லாம் அரசும் அவைகளின் மத்திய ஸ்தானமுமான சேசுவின் திவ்ய இருதயம் வருவாராக!


திரு இருதய அப்போஸ்தலர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் சொன்ன தியானப் பிரசங்கங்களின் சுருக்கம்

1. ஆரம்பப் பிரசங்கம்

2. விசுவாச வாழ்வு

3. விசுவாசப் பார்வை

4. சிநேக ஜீவியம்


          "மகனே, உன் இருதயத்தை எனக்குத் தா''

5. அன்புள்ள நம்பிக்கை

          சேசுவின் திரு இருதயம் வாழ்வும் தயாளமுமானது

6-a          தாழ்ச்சி

6-b          நேர்மை

6-c          தியாகம் அல்லது ஒப்புக்கொடுத்தல்


மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983