புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ சேலம் மேற்றிராசன சரித்திரம்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


முகவுரை

முன்னுரை

சேலம் மேற்றிராசன எல்லைகள்

குருக்கள்

சேலம் மேற்றிராசன சரித்திரப் பிரிவுகள்

பதினேழாவது நூற்றாண்டில் அரசியல் சூழ்நிலை

மேற்றிராசன சரிதம்

மதுரை சேசுசபைக் குருக்கள்

இன்னல்கள்

எடப்பாடி, செட்டிப்பட்டி

சேலம்

ஏற்காடு

ஆத்தூர்

கோனேரிப்பட்டி

காக்காவேரி, கோவிலூர், கடகத்தூர்

எலத்தகிரி, மேட்டூர், மத்திகிரிப்பங்கு

கும்பகோணம் மேற்றிராசனமாக ஆக்கப்படல் 1899

சேலத்தில் தத்துவ போதகர்

மாரமங்கலம் மிஷன்

பாச்சூர், கொங்குப்பட்டி பங்குகள்

அணைக்கரைப் பாளையம் பங்கு