புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ திருப்பாத முத்தி

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.சேசுநாதர் ஒரு விடுதலை வீரரோ, புரட்சியாளரோ அல்ல! அவர் தேவனும் மனிதனுமானவர்!

தேவ ஆள் உலகில் வாழ்ந்தார் என்ற உண்மையை நீ ஏற்றுக் கொள்ளத்தான் வேண்டியிருக்கிறது!

சேசுநாதருடைய போதனை!

சேசுநாதர் மனுக்குலத்தின் அரசரும் குருவுமானவர்!

சேசுநாதர் சதி துரோகத்திற்கு உள்ளாகிறார்!

சேசுநாதர் மனத் துயரத்தால் மரண அவஸ்தை அடைகிறார்!

சேசுநாதர் கற்றூணில் கட்டுண்டு அடிக்கப்படுகிறார்!

சேசுநாதர் முள்முடி சூட்டப்படுகிறார்!

சேசுநாதர் சிலுவை சுமந்து செல்கிறார்!

சேசுநாதர் சிலுவையில் தொங்குவதைப் பார்த்து நின்றவர்கள்!

சேசுநாதரின் கடைசி வசனங்கள்!

சேசுநாதர் இன்றும் ஜீவிக்கிறார்!இதய கீதம் - உரையாடல்!

சேசுவின் பேரில் விசுவாசம்!

சேசுவின் இனிமை!

சேசுநாதர் இருதயத்தைக் கேட்கிறார்!

சேசுவுக்கு நம்மை முழுவதும் கையளித்தல்!

சேசுவிடம் தாழ்ச்சியோடு நடந்துகொள்ளுதல்!

தாழ்ச்சியும், வீரத்துவமும்!

சேசுவைப் பின்செல்லுதல்!

சேசுவின் பாதை!இலக்கியப் பாடல்கள்

திருப்பாத முத்தி!

திருவடி சப்தம்!!

அளவிறந்த தயாளம்!

திருப்பாடுகளின் பேரில் கண்ணிகள்!புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983